Editor
Ittic Articles

۱۴

مرداد
۱۳۹۸
رادیو بازنشسته، رسانه جدید بازنشستگان کشوری راه اندازی شد
Posted by: ittic /13250

با تلاش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و با همکاری سایر واحدهای این صندوق و بازنشستگان علاقه مند، برنامه صوتی «رادیو بازنشسته؛ آوای تجربه» با هدف ارتباط دو سویه این صندوق با بازنشستگان عزیز راه اندازی شد