۰۶

شهریور
۱۳۹۸

پایان مسابقات جام جهانی اسکی روی چمن دیزین

Posted By : ittic/ 2522 ۰

🔹 فریبا عباسی، عضو هیات مدیره و مدیر روابط عمومی، حسن مجیدی، قائم مقام شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی، سید مهدی خراسانی، مدیرعامل شرکت سفر کارت ملی و تاج‌الدینی، مدیر هتل جهانگردی دیزین از حاضرین در این مراسم بودند.

نظر خود را بیان کنید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.