۰۱

مهر
۱۳۹۸

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی تشکیل جلسه داد

Posted By : ittic/ 2198 ۰

✅ برگزاری جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی با حضور “دکتر براتی” مدیرعامل این مجموعه و اعضاء محترم هیات مدیره


📡 آخرین اخبار گردشگری و ایرانگردی را در
#کانال_رسمی_اخبار_گروه_هتلهای_ایرانگردی_و_جهانگردی ببینید
👇👇
🆔 @itticnews

نظر خود را بیان کنید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.