هتل های ما

۲,۵۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

هتل جهانگردی دلوار بوشهر دارای ۴۹ اتاق دو تخته ، تعداد ۴ اتاق سه تخته ، ۵ سوییت دو تخته ،۲سوییت چهار تخته و رستوران اختصاصی است.
۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

این مجموعه دارای ۳۰ اتاق ۲ تخته، ۳ سوییت ۳ تخته، ۶ سوییت ۴ تخته است.
۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

هتل جهانگردی چالوس دارای ۲۱ کلبه ۳ تخته ۴ کومه ۳ تخته ۲ سوییت ۱ تخته و یک ویلای بزرگ ۴ تخته و ۲سوییت ویژه ۲ تخته است و سه سوییت ویژه چهار تخته است.
۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

هتل جهانگردی لاهیجان دارای ۱۹ اتاق دو تخته، ۲ سوییت دو تخته و ۲ سوییت دو خوابه است.