هتل های ما

۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

هتل جهانگردی فیروز آباد دارای ۱۰ اتاق دو تخته می باشد.
۲,۵۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

هتل جهانگردی دلوار بوشهر دارای ۴۹ اتاق دو تخته ، تعداد ۴ اتاق سه تخته ، ۵ سوییت دو تخته ،۲سوییت چهار تخته و رستوران اختصاصی است.
۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

این مجموعه دارای ۳۰ اتاق ۲ تخته، ۳ سوییت ۳ تخته، ۶ سوییت ۴ تخته است.
۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

هتل جهانگردی چالوس دارای ۲۱ کلبه ۳ تخته ۴ کومه ۳ تخته ۲ سوییت ۱ تخته و یک ویلای بزرگ ۴ تخته و ۲سوییت ویژه ۲ تخته است و سه سوییت ویژه چهار تخته است.
۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

هتل جهانگردی لاهیجان دارای ۱۹ اتاق دو تخته، ۲ سوییت دو تخته و ۲ سوییت دو خوابه است.