هتل های ما

۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

این مجموعه دارای ۳۱ اتاق دو تخته هتلی ۲۲ کلبه دو تخته، ۱۰ سوئیت سه تخته و ۴ سوئیت رویال ۴ تخته، ۳ رستوران با ظرفیت مجموعاً ۲۵۰ نفر، سفره خانه سنتی داخل حیاط و شربتخانه سنتی است.
هتل جهانگردی ماهان دارای ۱۱ اتاق سه تخته ، یک سوئیت ۴ تخته و رستوران با ظرفیت ۱۲۰ نفر است.
۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

این مجموعه دارای ۳۰ اتاق شامل ۷ اتاق سه تخته، دو سوئیت و ۲۱ اتاق دو تخته، رستوران و تالار پذیرایی با ظرفیت ۷۰۰ نفر و دو زمین تنیس و محل بازی کودکان است.
۲,۹۲۰,۰۰۰

به ازای هرشب

هتل جهانگردی سیرجان دارای چهار اتاق یک تخته، ۲۵ اتاق دو تخته، ۱ اتاق سه تخته، ۱سوئیت سه تخته، سفره خانه سنتی و رستوران با ظرفیت ۱۵۰ نفر است.
۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

هتل جهانگردی رفسنجان دارای ۲اتاق یک تخته ۲ باب اتاق دوتخته، ۹باب سه تخته و ۲ باب اتاق چهار تخته و دو رستوران با ظرفیت ۳۵۰ نفر است.
۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

هتل جهانگردی بم دارای ۱۲ اتاق دو تخته و ۳ اتاق سه تخته، ۱ اتاق چهارتخته، ۱ سوییت و همچنین رستوران با ظرفیت ۱۵۰نفر است.
۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

هتل جهانگردی شاهرود دارای ۱۵ باب اتاق شامل ۴ اتاق دو تخته،۱۰ اتاق سه تخته و یک سوییت چهارتخته و همچنین سالنی با ظرفیت ۱۰۰ نفر است.