هتل های ما

۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

هتل جهانگردی علیصدر دارای ۱۱ اتاق سه تخته، ۶اتاق دوتخته، ۱۰ اتاق چهار تخته و رستوران به ظرفیت اختصاصی است.
۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

هتل جهانگردی جلفا دارای ۲۲ باب اتاق ۲ تخته ،۲باب سوییت دو نفره ،۲باب سوییت سه نفره و رستوران با ظریفیت ۵۰ نفر است.
۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

هتل جهانگردی مریوان دارای ۸ اتاق سه تخته ۶ اتاق چهار تخته و یک سوئیت ۵ تخته است و رستوران باظرفیت ۱۱۰ نفر است.
۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

اقامتگاه جهانگردی تبریز دارای ۲ باب سوئیت ، ۴ باب اتاق مشرف به استخر طبیعی ائل گلی و رستوران است.
۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

هتل جهانگردی چلندر دارای ۲۲ اتاق دوتخته ۲۴ کلبه سه تخته، تعداد ۱۱ کومه سه تخته، ۲ ویلای دو خوابه چهارتخته، ۱ ویلا یک خوابه سه تخته، ۱ ویلای دو خوابه ویژه چهارتخته و ۱سوئیت سه تخته است.
۷,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

هتل جهانگردی خزرشهر دارای ۱۶ ویلای ۶ تخته، سه ویلای ۸تخته، ۷ویلای هفت تخته و دو ویلای ۵ تخته و رستوران است.
۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای هرشب

هتل جهانگردی انزلی دارای ۱۰ اتاق دو تخته رو به دریا ۱۰ اتاق دو تخته پشت به دریا، دو کانکت ۴ تخته رو به دریا و پشت دریا است.