مزایدات و مناقصات

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت پوشش بیمه ای هتل ها و مهمانسراهای دفاتر اداری و همچنین کارکنان شاغل به همراه اهداف افراد تحت تکفل واحدهای زیرمجموعه از تاریخ ۱  دی ۱۳۹۸ به مدت یک سال شمسی شامل بیمه نامه های: آتش سوزی ، مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان ، مسئولیت مدنی مدیران واحدهای اقامتی و پذیرایی ، تکمیل درمان ،  عمر و حادثه گروهی به صورت متمرکز و با گستره کشوری ۲۳ استان اقدام نمایند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه نمایید.

 

فراخوان مناقصه بیمه تکمیلی سال ۹۸-۹۹

 

 

فرم شماره ۱

فرم شماره (۲)

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات موجود در محوطه هتل جهانگردی میگون از طریق تشریفات مزایده اقدام نماید .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه نمایید.

 

فرم پیشنهاد قیمت ضایعات میگون

فرم شرایط عمومی شرکت در مزایده

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی (سهامی خاص) در نظر دارد اجازه بهره برداری از هتل های جهانگردی خزر شهر ، میگون و تخت جمشید را به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان دارای تجربه در ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی و دانش و مهارت کافی در صنعت گردشگری جهت اطلاع از وضعیت مهمانسرا و اخذ برگه شرایط شرکت در مزایده میتوانند حداکثر ده روز پس از تاریخ نشر آگهی به نشانی : تهران ، خیابان ولی عصر ، رو به روی  میتوانند جهت دریافت فرم شریط شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر مرکزی شرکت به نشانی:
تهران – خیابان ولیعصر ، رو به روی خیابان توانیر (شهید عباسپور) کوچه شمس ، پلاک ۳ ، طبقه همکف مراجعه نمایند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه نمایید.

 

شرایط اجاره هتل جهانگردی تخت جمشید

شرایط اجاره هتل جهانگردی خزر شهر

شرایط اجاره هتل جهانگردی میگون

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش تعداد ۵ دستگاه از خودروهای سواری (در حال استفاده ) خود واقع در تهران را از طریق تشریفات مزایده اقدام نماید.

متقاضیان میتوانند جهت دریافت فرم شریط شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر مرکزی شرکت به نشانی:
تهران – خیابان ولیعصر ، رو به روی خیابان توانیر (شهید عباسپور) کوچه شمس ، پلاک ۳ ، طبقه همکف مراجعه نمایند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه نمایید.

 

شرایط مزایده فروش خودرو ها

فرم پیشنهاد قیمت خودروها

لیست خودروهای مزایده فروش