مزایدات و مناقصات

آگهی مزایده
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی (سهامی خاص) در نظر دارد اجازه بهره برداری از مجتمع جهانگردی خزرشهر را به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان دارای تجربه در ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی و دانش و مهارت کافی در صنعت گردشگری، جهت دریافت اطلاعات و اسناد مزایده به آدرس اینترنتی WWW.ITTIC.COM مراجعه و پاکات پیشنهاد خود را تا پایان وقت اداری ۲۶/۱۱/۱۳۹۸ به نشانی: تهران خیابان ولیعصر روبروی خیابان توانیر بن بست شمس پلاک ۳ طبقه اول دبیرخانه دفترمرکزی ارسال نمایند.

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

 

لینک دانلود فرم ها:

فرمت خام قرارداد بهره برداری

فرم مشخصات مزایده گر

شرایط عمومی مزایده

تعهدنامه منع مداخله

تعهدنامه منع افشای اطلاعات

پیشنهاد قیمت مزایده

ارزیابی کیفی مزایده

قبولی اسناد مزاید

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی (گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد نسبت به خرید اقلام مصرفی هتلی از طریق تشریفات مناقصه از بین شرکتها و تولیدکنندگان داخلی اقدام نماید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۶۶۰۰۱۴ تماس حاصل فرمایید

 

جهت دریافت فرم شرایط عمومی مناقصه خرید اقلام مصرفی هتلی بر روی لینک زیر کلیک کنید

فرم شرایط عمومی مناقصه خرید اقلام مصرفی