۲۳

مهر
۱۳۹۸

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی با مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز دیدار کرد

Posted By : ittic/ 2622 ۰

جلسه مشترک مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی با مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز در محل هتل میگون برگزار گردید.

🔹”دکتر براتی” مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی جلسه ای در خصوص سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه های شرکت با “مهندس اکبرپور” مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز برگزار نمود.
🔹در این نشست کاری که از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، بر توسعه فضاها و تالار هتل میگون و همچنین سایر پروژه های شرکت ایرانگردی و جهانگردی تاکید کرد.
🔹واشقانی سرپرست معاونت اجرایی و تاجدینی مدیر گروه هتل های شمال و البرز نیز در این جلسه حضور داشتند.

نظر خود را بیان کنید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.