۱۷

اردیبهشت
۱۳۹۹

 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی با مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان دیدار  و گفتگو کرد

Posted By : ittic/ 4101 ۰

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی؛ دکتر پوینده، مدیرعامل گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی و علیرضا عباسیانفر، مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان(سهامی عام) در خصوص همکاری فی مابین در شرکت مذکور با یکدیگر دیدار کردند.
مدیرعامل گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی بر لزوم گسترش همکاری دو جانبه و لزوم تعاملات مؤثر بین بزرگترین زنجیره هتلی کشور و شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ایران که دارای ۱۲ شرکت از جمله شرکت مینو و قاسم ایران و…. می باشد تأکید کرد.
دکتر پوینده افزود؛ «شرکت مذکور می تواند در قالب استفاده از پکیج های سفری و تهیه کارت سفر از خدمات اقامتی و رفاهی گروه هتل ایرانگردی استفاده نماید.»
لازم به ذکر است در این نشست کاری، علاوه بر استفاده کارکنان آن شرکت از خدمات اقامتی، رفاهی و برگزاری همایش در گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی کشور، پیشنهاد گردید تا بیش از ۶۰ هزار سهامدار آزاده شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان نیز، از این خدمات بهره مند گردند.

نظر خود را بیان کنید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.