۱۰

شهریور
۱۳۹۸

مدیرعامل شرکت، از هتلهای جهانگردی لاهیجان و انزلی بازدید کرد

Posted By : ittic/ 2458 ۰

با هدف بازدید از هتلهای شمالی و دیدار با پرسنل این مجموعه ها، دکتر براتی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی روز گذشته به هتلهای لاهیجان و انزلی سفرکرد و از نزدیک با روند فعالیت این هتلها آشنا شد. 

وی در این بازدید با پرسنل هتلها دیدار صمیمانه برگزار کرد. 

نظر خود را بیان کنید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.