گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردییی

آغاز مرحله دوم فروش نوروزی از 22 بهمن

۰۸

بهمن
۱۳۹۸

صندوق بازنشستگی یک زیست بوم واقعی است

Posted By : ittic/ 3432 ۰

🔻مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: نگاه من به این صندوق مدیریت یک شرکت و بنگاه اقتصادی که تنها وظیفه تامین منابع و هزینه کرد آن ها را داشته باشد، نیست؛ صندوق بازنشستگی به واقع یک زیست بوم با همه ویژگی های آن است.

 

🔻افتخاری تصریح کرد: زیست بوم ها چند ویژگی شاخص دارند که داشتن پیچیدگی، داشتن ذی نفعان متعدد، چند بُعدی بودن و مواجه شدن با برخی اختلالات و مشکلات از جمله آن ها است.

 

📌متن کامل خبر درلینک زیر:

https://www.cspf.ir/News.aspx?id=3717

نظر خود را بیان کنید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.