۲۰

اسفند
۱۳۹۸

بازدید سید علیرضا میرنیا عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، از سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری

Posted By : ittic/ 277 ۰

بازدید سید علیرضا میرنیا عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، از غرفه هگتا و شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی سیزدهمین در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران در سالن خلیج فارس

وی از حضور فعال گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی قدردانی نمود و افزود؛ صنعت گردشگری و هتلداری ایران در سال های آینده از رشد قابل توجه ای برخوردار خواهد شد و به نظر می رسد طی سال های آینده، گردشگران داخلی و خارجی افزایش خوبی پیدا کنند.
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا ادامه داد؛ نگاه ویژه دولت به بخش صنعت گردشگری و هتلداری، سیاست جدید دولت در تعامل با جهان، افزایش سرمایه گذاری ها در این بخش و همچنین افزایش خدمات مختلف در مراکز گردشگری کشور از جمله عوامل رشد صنعت توریسم ایران در سال های آینده خواهد بود.

 

نظر خود را بیان کنید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.