۰۸

مهر
۱۳۹۸
✅ از ابتدای امسال ۷۰ هزار بازنشسته کشوری به سفر رفتند
ارسال شده توسط: ittic /۲۵۹۲۰
گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی همه روزه شاهد حضور گردشگرانی از کشور های مختلف دنیا است
بیشتر بخوانید

۰۶

مهر
۱۳۹۸
وزیر گردشگری:با وجود تهدیدها در سال‌های اخیر، شاهد رشد گردشگری در ایران هستیم
ارسال شده توسط: ittic /۲۱۷۹۰
گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی همه روزه شاهد حضور گردشگرانی از کشور های مختلف دنیا است
بیشتر بخوانید

۰۱

مهر
۱۳۹۸
هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی تشکیل جلسه داد
ارسال شده توسط: ittic /۲۴۸۳۰
گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی همه روزه شاهد حضور گردشگرانی از کشور های مختلف دنیا است
بیشتر بخوانید

۲۳

شهریور
۱۳۹۸
حضور وزیر جوان در هتل جهانگردی لارستان
ارسال شده توسط: ittic /۲۲۱۶۰
گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی همه روزه شاهد حضور گردشگرانی از کشور های مختلف دنیا است
بیشتر بخوانید