فرم افکار سنجی
با شرکت در افکار سنجی زیر از جوایز ویژه گردشگری بهره مند شوید.
3 روز اقامت برای 3 نفر به صورت فول برد ( بلیط رفت وبرگشت، اقامت،صبحانه، ناهار و شام )در هریک از هتل های ما که شما بخواهید.
نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
آدرس ایمیل
ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 82479 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved