شهر تاریخ ورود شب اقامت تاریخ خروج
اخبار و تازه ها
 
 
هتل جهانگردی شاهرود
سرپرست هتل : مهرداد رمضانی 
 
آدرس : شاهرود-میدان آزادی-خ فردوسی-خ صادقیان

تلفن ها : 2226078-2231288-0273

فاکس: 
2224008-0273
 
 
پیشنهادهای ویژه
از: تا: