اخبار و تازه ها
 
 
آدرس و شماره هاي تماس
سرپرست مجتمع : مجید رحیمیان 
 
آدرس : سمنان-میدان معلم-بلوار بسیج

تلفن ها : 5-33441433-023

فاکس: 
33443222-023
 
 
پیشنهادهای ویژه
 • آستارا مهمانسرای جهانگردی
  تا40درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • چلندرمهمانسراي جهانگردي
  تا25درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • چالوس مهمانسراي جهانگردي
  تا27درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • مجتمع بين المللي هتلهای ديزين
  تا40درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • خزرشهر مجتمع جهانگردي
  تا25درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • لاهيجان مهمانسراي جهانگردي
  تا20درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • شمشك مجتمع جهانگردي
  تا40درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • تاکستان مهمانسراي جهانگردي
  تا20درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • ايل گلي تبريز مهمانسراي جهانگردي
  تا20درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • داران مهمانسراي جهانگردي
  تا50درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • اصفهان مهمانسراي جهانگردي
  تا25درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • نائين مهمانسراي جهانگردي
  تا30درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • شهركرد مهمانسراي جهانگردي
  تا15درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • میگون مهمانسرای جهانگردی
  تا25درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • خلخال مهمانسراي جهانگردي
  تا35درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • انزلي مهمانسراي جهانگردي
  تا30درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • گلپايگان مهمانسراي جهانگردي
  تا25درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • هتل جهانگردي ناهار خوران گرگان
  تا14درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31
 • يزد مهمانسراي جهانگردي
  تا50درصد تخفیف
  از: 1393-02-27 تا: 1393-06-31