هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

 

محمدجواد پالیزدار

رئیس هیئت مدیره

تحصیلات

سوابق اجرایی

 

حسن تقدس نژاد فومنی

نائب رئیس هیئت مدیره

 

 

 

دکتر مهرداد تاوتلی

عضوهیئت مدیره و مدیرعامل

 

 

 

سید محمدحسین حجازی

عضو هیئت مدیره

 

 

 

محسن قریب

عضو هیئت مدیره

 

 

تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳