اخبار و تازه ها
 
 
مجتمع جهانگردی ناهارخوران گرگان
سرپرست مجتمع : جواد شکیبا زاده
 
آدرس :گرگان-جاده ناهارخوران-روبروی هتل شهرداری

پارک جنگلی ناهار خوران گرگان

تلفن ها : 5540034-5543278-5547278-0171

فاکس: 
5542279-0171