اخبار و تازه ها
 
 
مجتمع جهانگردی ناهارخوران گرگان
سرپرست مجتمع : جواد شکیبا زاده
 
آدرس :گرگان-جاده ناهارخوران-روبروی هتل شهرداری

پارک جنگلی ناهار خوران گرگان

تلفن ها : 32543278-32541386-32540034-017

فاکس: 
32542279-017