مجتمع جهانگردي چلندر ( پروژه هاي در دست احداث)
 مجتمع تفریحی ،توریستی، اقامتی چلندر در شهرستان نوشهر کیلومتر 18 نور یکی از زیباترین نقاط نوار ساحلی مازندران واقع است .
 
 امکانات موجود :
 
  - 2 ستاره تاپ
  - دارای 22 اتاق و یک سوئیت
 -  48 تخت به همراه 24 کلبه و 12 کومه  جمعا 166 تخت  
- حدود 5000 متر مربع زیر بنای مجتمع  - حدود 61750 متر مربع مساخت زمین
 - رستوران مجتمع حدود 300 متر مربع به ظرفیت 160 نفر
 - رستوران بر جاده به مساحت حدود 500 متر مربع
 
 
 وضعیت موجود:
 
 
 


پروژه پیش بینی شده :