مناقصه
وضعیت مناقصه:
تاریخ ثبت: شنبه 18 آذر 1396
موضوع: فراخوان سرمایه گذاری در گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
دریافت فایل
نمایش فایل
تاریخ ثبت: دو شنبه 01 آبان 1396
موضوع: اعلام برنده مناقصه بیمه
دریافت فایل
نمایش فایل
تاریخ ثبت: چهار شنبه 12 مهر 1396
موضوع: آگهی مناقصه پروژه دیوارکشی اراضی منطقه سرخرود (نوبت دوم)
دریافت فایل
نمایش فایل
تاریخ ثبت: چهار شنبه 22 شهریور 1396
موضوع: مناقصه البسه فرم
دریافت فایل
نمایش فایل
ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 82479 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved