شهر تاریخ ورود شب اقامت تاریخ خروج
اخبار و تازه ها
 
 
هتل جهانگردی علیصدر
سرپرست هتل : علی قلم آرا 
 
آدرس : کبودر آهنگ- روستای غار علیصدر

تلفن ها : 5444312-5444337-5444338-0813

فاکس: 
5444313-0813