شهر تاریخ ورود شب اقامت تاریخ خروج
اخبار و تازه ها
 
 
هتل جهانگردی علیصدر
سرپرست هتل : علی قلم آرا 
 
آدرس : کبودر آهنگ- روستای غار علیصدر

تلفن ها : 5533337-0812

فاکس: 
553313-0812
 
 
پیشنهادهای ویژه
از: تا: